изведнъж

изведнъж
нар. - внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано
нар. - веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно
нар. - отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах, от първи път

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • внезапу —   изведнъж; неочаквано …   Църковнославянски речник

  • бърже — нар. бързо, скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата нар.… …   Български синонимен речник

  • бързешката — нар. бързо, скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързата нар. силно, с пълна …   Български синонимен речник

  • бързо — нар. скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата нар. силно, с… …   Български синонимен речник

  • веднага — нар. тутакси, тозчас, в същия миг, мигновено, незабавно, без забава, без отлагане, неотложно, бързо, немедлено, моментално, на часа, на минутата, още сега, ето сега, в миг, за миг, мигом, завчас, скоро нар. незабелязано, ненадейно, изневиделица,… …   Български синонимен речник

  • в миг — словосъч. мигновено, мигом, моментално, в един миг, веднага, изведнъж, тутакси, на часа, тозчас, бързо, завчас …   Български синонимен речник

  • внезапно — нар. ненадейно, изневиделица, непредвидено, изведнъж, бързо, тутакси, незабавно, на часа, завчас, мигновено, стремително, светкавично нар. неочаквано, незабелязано, неусетно нар. кратко, рязко, преждевременно …   Български синонимен речник

  • заедно — нар. със, вкупом, купом, съвместно, ведно, наедно, колективно, дружно, задружно, ръка за ръка, изведнъж, наведнъж, изцяло, едновременно, солидарно, барабар, в крак, рамо до рамо …   Български синонимен речник

  • изневиделица — нар. внезапно, от невиделица, изведнъж, бързо нар. неочаквано, ненадейно, непредвидено нар. внезапно нападение, набег, нахълтване, нахлуване …   Български синонимен речник

  • изненадано — гл. ненадейно, неочаквано, изведнъж, изневиделица …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”